Letní slevy: -5% sleva na letní produkty do 04/08/2024

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Wanapix (dále jen FOTICOS S.L.):

Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky. Po odeslání objednávky se předpokládá, že zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, čímž dochází k uzavření smlouvy mezi vámi a dodavatelem výrobků a služeb FOTICOS S.L. s DIČ B50139120.

Proto doporučujeme, abyste si před zakoupením jakéhokoli produktu nebo služby přečetli a přijali tyto všeobecné obchodní podmínky i právní upozornění.

1. Ceny a dodací lhůty

Ceny produktů nebo služeb, které se objevují na stránkách Wanapix, jsou konečné, a proto zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH), s výjimkou sekce věnované materiálu určeného pro profesionály. Různé typy nabídek a slev, které se objevují na webových stránkách nebo které uživatelé dostávají (množstevní slevy, propagační kódy atd.), nelze kumulovat. V případě, že se na produkt vztahuje více druhů slev, bude uplatněna jen ta, která je pro uživatele nejvýhodnější.

Pokud má vaše společnost sídlo v zemi Evropské unie nebo mimo EU, sdělte nám prosím své osobní údaje a my se s vámi zkontaktujeme, abychom vám vystavili fakturu bez této daně.

Náklady za dopravu závisí na místě dodání (náklady se liší v závislosti na zemi doručení a také ve zvláštních oblastech (ostrovy, oblasti s celními přirážkami atd.).

V případě objednávek s dodáním domů: Pokud doručovatel, zaměstnanec přepravní společnosti, která doručuje naše objednávky, nikoho na uvedené adrese nezastihne, zanechá oznámení s pokyny, jak doručení provést. Společnost FOTICOS S.L. nenese odpovědnost za zpoždění doručení z důvodů, které nemůžeme ovlivnit: ztráta zásilky přepravní společností, špatné jednání doručovatele (nezanechání oznámení o předání zásilky, nezavolání adresátovi). Nemůžeme nést odpovědnost ani za chyby na straně kupujícího: neúplné nebo nesprávné adresy, nekontaktování doručovací společnosti, přestože bylo předáno oznámení o pokusu o doručení, nepřítomnost v době doručení atd.

Stručně řečeno, společnost FOTICOS S.L. se zavazuje, že objednávka dorazí na dodací adresu ve stanovené lhůtě, a kdy bude proveden první pokus o doručení přijímacímu zákazníkovi, ale nemůžeme ovlivnit špatné praktiky nebo chyby na straně doručovací společnosti nebo zákazníka přijímajícího objednávku, které způsobí, že doručení nebude úspěšně dokončeno při prvním nebo dalších pokusech.

1. 1. ZÁSILKY S VNITROSTÁTNÍM VÝVOZEM NA KANÁRSKÉ OSTROVY, CEUTU A MELILLU . DUA, IGIC, IPSI

Objednávky na Kanárské ostrovy, Ceutu nebo Melillu zasíláme pouze prostřednictvím Correos. Od července 2013 nám Correos účtuje náklady na vnitrostátní vývoz zboží, tzv. DUA (dále “JSD”, tedy jednotný správní doklad) . Tyto náklady musí být uvedeny na fakturách. Pokud je nám známo, při příjezdu zásilek na místo určení celní úřad rovněž účtuje dovozní JSD, o kterém můžeme poskytnout pouze orientační informace.

Od 12. ledna jsou od vývozního celního poplatku (JSD) osvobozeny objednávky na Kanárské ostrovy v hodnotě nižší než 3 000 EUR.

U objednávek nad 3 000 €, které směřují na Kanárské ostrovy, a u všech objednávek, které směřují do Ceuty nebo Melilly, je vývozní JSD zahrnut do přepravních nákladů a činí 12,84 €. To je nezávislé na dovozní dani JSD, kterou budete muset zaplatit při doručení balíku.

Jsme si vědomi toho, že fyzické osoby mohou zboží odesílat vlastním jménem a na vlastní účet, bez zprostředkování třetích stran, a tudíž bez nutnosti nést náklady na proclení. Další informace o této možnosti naleznete zde: gobiernodecanarias.org

Dovozní JSD

V Melille, pokud víme, neexistuje žádný dovozní JSD.

V Ceutě je stanovena pevná částka 14 €.

Na Kanárských ostrovech závisí na částce uvedené na faktuře:

 • Pokud je nákup nižší než 22 EUR, činí dovozní JSD 6,60 EUR.;
 • Při nákupu za 22 EUR nebo více činí dovozní JSD 13,74 EUR.;

Na začátku roku 2014 bylo schváleno nové daňové nařízení v této oblasti, které zjednodušilo postupy a zrušilo část daní a poplatků. Jak jsme byli informováni celní agenturou, její vstup v platnost byl odložen na dosud neurčený termín v roce 2015, protože dosud nebyl proveden potřebný vývoj informačních technologií ve vlastních systémech správy. Jsme si vědomi významu tohoto opatření pro usnadnění obchodu s Kanárskými ostrovy, Ceutou a Melillou a jsme připraveni na jeho vstup v platnost. Do té doby zůstává v platnosti pravidlo založené na vývozním JSD pro Ceutu a Melillu a dovozním JSD plus místní daně podle místa určení.

Kromě JSD mohou být k objednávce připočteny místní nebo regionální daně. Tyto informace jsou pouze orientační.

V Ceutě a Melille se uplatňuje daň z výroby, služeb a dovozu (IPSI), jejíž sazba činí 10 % z hodnoty položek.

Na Kanárských ostrovech se uplatňuje IGIC (Impuesto General Indirecto Canario, tedy Obecná nepřímá daň Kanárských ostrovů), jehož sazba závisí na hodnotě zboží deklarované na faktuře:

 • pokud je nákup nižší než 22 EUR, je osvobozen od IGIC (Kanárské ostrovy - obecná nepřímá daň).
 • pokud je hodnota nákupu 22 EUR nebo více, je IGIC zdaněna 7 % z hodnoty uvedené na faktuře.

U všech objednávek určených pro Kanárské ostrovy, Ceutu nebo Melillu přikládáme k balíčku fakturu o nákupu pro celní kontrolu. Jedná se o zákonnou povinnost a na faktuře bude vždy uvedena plná hodnota zaslaného zboží.

2. Služby a odběr

Vaše objednávky budou zpracovány co nejrychleji. Vždy se vynasnažíme dodržet dohodnuté dodací lhůty.

3. Vrácení objednávky

Vzhledem k personalizované povaze objednávek a v souladu sčlánkem 45 zákona č. 7/1996 ze dne 15. ledna 1996 o maloobchodě, NEVZNIKÁ nárok na vrácení zboží vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo zboží, které bylo přispůsobeno podle specifikací zákazníka. Nárok na vrácení nevzniká ani v případě, že k poškození došlo v důsledku nesprávného použití:

"Není-li dohodnuto jinak, ustanovení předchozího článku (článek 44, Právo na odstoupení od smlouvy) se nevztahují na následující smlouvy:

(...)

b) smlouvy o dodání zboží, které je vyrobeno podle specifikací spotřebitele nebo je zjevně personalizované, nebo které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo se rychle kazí nebo jeho doba použitelnosti rychle končí."

Z této pravomoci jsou vyloučena vrácení, která jsou důsledkem chyby, za kterou je odpovědná společnost FOTICOS S.L., nebo vady výrobku. V takovém případě se naše společnost zavazuje vyměnit vadný výrobek za identický. Uhradíme také náklady na vrácení a přepravu. V případě, že výměnu nelze provést, bude částka vrácena. Chcete-li výrobek vrátit, obraťte se na tuto společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách.

V případě vadného výrobku způsobeného nesprávným zacházením ze strany společnosti FOTICOS S.L. přistoupíme podle potřeby k opravě, výměně, snížení ceny nebo ukončení smlouvy, které bude pro spotřebitele a uživatele bezplatné. Prodávající odpovídá za jakýkoli nesoulad, který se projeví do dvou let od dodání. Spotřebitel a uživatel musí informovat prodávajícího o neshodě do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Existuje právní záruka shody zboží, existence a podmínky poprodejního servisu a obchodní záruky.

Pokud si přejete zrušit svou objednávku nebo požádat o vrácení peněz, můžete nás kontaktovat prostřednictvím některého z našich kontaktních kanálů. Tato žádost bude přijata za předpokladu, že v době přijetí žádosti nebyl zahájen proces výroby a přizpůsobení výrobku (viz příslušnost vysvětlena v tomto bodě). V případě telefonického kontaktu se žádost považuje za doručenou v okamžiku, kdy zaměstnanec společnosti FOTICOS S.L. přijme hovor, a v případě kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo jiných písemných prostředků se žádost považuje za doručenou v okamžiku, kdy zaměstnanec zprávu přečte, bez ohledu na okamžik odeslání písemné zprávy.

V případě výměny z důvodu chyby ve výběru velikosti nebo barvy nebo v některé z možností výrobku, za kterou odpovídá kupující, nese kupující náklady na zpětnou přepravu do naší kanceláře.

Občas se stává, že přepravní společnost vrátí do našich zařízení objednávky, které nebyly doručeny, protože příjemce objednávky není přítomen na poštovní adrese uvedené na zásilce nebo je poštovní adresa uvedená nesprávně a nepodařilo se mu nás žádným způsobem kontaktovat. V těchto případech naše společnost informuje uživatele o této události, aby mohla zpracovat novou zásilku potvrzenou správnou poštovní adresou. V případě, že uživatel na naše upozornění nereaguje, uchováváme zásilku v našich zařízeních po dobu maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby je balíček zničen.

Přijímající zákazník nesmí nikdy převzít zásilky, které zjevně vykazují poškození nebo rozbití vnějšího obalu.

V některých objednávkách může být zakoupený výrobek dodán v pouzdře, krabici nebo obalu přizpůsobeném výrobku. Toto pouzdro nebo obal je prvek poskytovaný pro lepší ochranu a prezentaci výrobku, ale mimo cenu výrobku, takže v případě, že dorazí rozbitý nebo poškozený, není vyměněn, nahrazen nebo zaplacen. Pouze na samotný personalizovaný výrobek se vztahuje pojištění pro případ jeho vyměnění nebo vrácení v případě, že splňuje nezbytné podmínky (tisk, výrobní vada atd.).

Kromě toho se výrobky mohou v průběhu doby mírně lišit v závislosti na externích dodavatelích, změnách materiálů atd.

Důležité upozornění:

Objednávky s fotografií se vyrábějí podle obrázku zaslaného uživatelem, ve stejné poloze, kvalitě, rozlišení a rozměrech. Uživatel odpovídá za to, že obrázek nebo obrázky zaslané při zadávání objednávky mají odpovídající požadavky pro správnou výrobu. Pokud máte pochybnosti o minimálních požadavcích, kontaktujte nás.

4. Politika práva na přijímání objednávek

Společnost FOTICOS S.L. má interní politiku a politiku přijímání objednávek, podle které si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávky, které nejsou v souladu s touto interní politikou.

Tyto zásady se skládají z následujících bodů:

Společnost FOTICOS S.L. si vyhrazuje právo odmítnout a zrušit objednávky, jejichž text nebo obrázky obsahují:Urážky nebo nevhodné výrazy, Urážlivý nebo diskriminační obsah, Obsah, který podněcuje k násilí nebo obhajuje násilí, Obsah, který může urážet nebo ranit citlivost, Obsah, který porušuje práva dětí nebo narušuje normální vývoj osobnosti dětí, Obsah sexuální povahy, Obsah, který může poškodit reputaci společnosti Foticos, S.L.

Objednávku lze odmítnout nebo zrušit i poté, co byl kupujícímu zaslán potvrzovací e-mail a objednávka byla zaplacena.

V takovém případě společnost FOTICOS S.L. oznámí kupujícímu zrušení objednávky a vrátí mu celou částku zaplacenou za objednávku.

5. Oprava a náhrada škody

Vysoká kvalita služeb pro zákazníky je jednou z priorit společnosti FOTICOS S.L., a proto společnost FOTICOS S.L. zaručuje, že produkty a služby budou realizovány v souladu s podmínkami uvedenými v popisu nabídky. Společnost FOTICOS S.L. se dále zavazuje odškodnit zákazníka za jakoukoli vadu, která je přímým důsledkem nesprávného provedení služeb, pokud byla způsobena společností FOTICOS S.L. nebo některým z jejích zaměstnanců. Proto platí následující pravidla:

Pokud vada spočívá v chybě nebo omylu při výrobě výrobku, náprava bude spočívat, pokud je to možné, v opravě nebo výměně vadného výrobku. Pokud oprava nebo výměna vadného výrobku není možná, bude zákazníkovi nabídnuto nejvýhodnější technické a ekonomické řešení. V případě, že návrh uvedený v předchozích bodech není vyhovující, má zákazník právo odstoupit od smlouvy, přičemž mu bude vrácena zaplacená cena (po vrácení vadného výrobku).

Společnost FOTICOS S.L. si vyhrazuje právo přezkoumat vady reklamované zákazníkem.

Společnost FOTICOS S.L. dále nenese žádnou odpovědnost za rozdíly v barvě nebo rozlišení mezi původním obrázkem a dodaným produktem, které jsou způsobeny vadnou kvalitou původního obrazového souboru. Reklamace z důvodu estetického vkusu nejsou důvodem k vrácení peněz.

6. Podmínky používání

 • 6.1 Celá tato webová stránka (texty, fotografie, loga, tlačítka, soubory, barevná schémata atd.) je chráněna autorským právem. Úplná nebo částečná reprodukce tohoto obsahu je, bez výslovného písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L., zakázána.
 • 6.2 Společnost FOTICOS S.L. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obchodní nabídku webových stránek.
 • 6.3. Společnost FOTICOS S.L. nemůže zaručit, že nedojde k přerušení nebo chybám v přístupu na webové stránky, i když se jim bude snažit zabránit.
 • 6.4 Zákazník přistupuje na tyto webové stránky dobrovolně a svobodně, proto společnost FOTICOS S.L. nenese odpovědnost za jakékoli následky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku takového přístupu nebo použití informací obsažených na stránkách Wanapix.

7. Práva duševního vlastnictví

Uživatel je odpovědný za obsah obrázků zaslaných pro přípravu personalizovaných dárků a zaručuje, že je výhradním vlastníkem všech práv, která existují k jím zaslaným obrázkům. Uživatel rovněž zaručuje, že neporušuje práva třetích stran k osobám nebo předmětům zobrazeným na fotografiích.

8. Popis produktů a služeb

 • 8.1 Výrobky zobrazené na stránkách Wanapix jsou k prodeji do vyčerpání zásob.8.2. Nabídky jsou takto označeny a platí po dobu, kdy se zobrazují na obrazovce. Tyto nabídky mohou být změněny nebo zrušeny bez předchozího upozornění.
 • 8.3. Společnost FOTICOS S.L. není povinna nahradit uživateli nebo třetím stranám následky používání svých výrobků, ať už jde o přímé nebo nepřímé škody, jakož i škody na strojích a/nebo materiálech.
 • 8.4. Výrobky, které dodáváme, jsou personalizované, to znamená, že je vyrábíme podle návrhu, obrázku nebo fotografie, které jste nám předtím zaslali při objednávce.

Kupující bere na vědomí, že tyto výrobky jsou vyrobeny sublimační a tepelnou technikou a že některé materiály neabsorbují barvu stejným způsobem, jako kdyby byly vytištěny na fotografickém papíře nebo kdybychom je porovnávali s barvou, kterou vidíme na monitoru.

Naše výrobky jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů různého charakteru: keramiky, plastu, tkanin (polyester, bavlna atd.), dřeva, skla, plátna atd. Uživatel proto při objednávce souhlasí a bere na vědomí, že každý materiál může zobrazovat barvy různým způsobem a měnit tón, kontrast, jas nebo intenzitu barev původní fotografie.

9. Úprava všeobecných obchodních podmínek

Společnost FOTICOS S.L. si vyhrazuje právo na změnu všeobecných obchodních podmínek za účelem zlepšení produktů a služeb nabízených prostřednictvím Wanapix.

Oznámením Všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách společnosti Wanapix se tato oznamovací povinnost považuje za splněnou.

10. Rozhodné právo a příslušnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vykládají v souladu se španělským právem. Veškeré spory týkající se výkladu těchto podmínek podléhají výlučné pravomoci španělských soudů.

Strany se při řešení sporů podřizují podle své volby soudům a tribunálům v místě bydliště uživatele a vzdávají se jakékoli jiné příslušnosti.

11. Způsoby platby

V současné době jsou k dispozici tyto platební metody:

 • Platba kreditní kartou. Používáme zcela bezpečnou platební platformu, protože v okamžiku platby se spojujeme přímo s platební bránou banky zákazníka, která je zodpovědná za použití vlastních bezpečnostních opatření, aby platba proběhla zcela bezpečně. Společnost FOTICOS S.L. nemá nikdy přístup k údajům, které zákazník používá v době platby.
 • Platba přes PayPal.
 • Platba bankovním převodem.

Společnost FOTICOS S.L. používá pro všechny transakce internetového obchodu Secure Socket Layers (SSL), což je bezpečnostní systém, který zaručuje, že všechna data, která nám posíláte, jsou v bezpečí. Toho je dosaženo pomocí pokročilé šifrovací technologie, která funguje s prohlížeči Netscape Navigator (od verze 2.0), Microsoft Internet Explorer (od verze 3.0), AOL (od verze AOL 3.0), Firefox, Chrome a dalšími.

Díky tomuto procesu je prakticky nemožné, aby se někdo bez předchozího oprávnění dostal k informacím, které zákazník zasílá. Ve skutečnosti je bezpečnější nakupovat na stránkách s tímto bezpečnostním systémem než používat kreditní kartu v restauracích a obchodech.

Establecimiento adherido a Arbitraje de Consumo

12. Zařízení dodržující spotřebitelskou arbitráž

Jako uživatel jednáte s dodavatelem, který vás ujišťuje, že případné neshody můžete řešit prostřednictvím spotřebitelské arbitráže.

Co je systém spotřebitelského rozhodčího řízení?

Je to dobrovolný, mimosoudní, rychlý, účinný a úsporný způsob, který umožňuje snadné řešení sporů, které mohou vzniknout mezi oběma stranami zapojenými do spotřebitelské smlouvy, mezi: kupujícím nebo uživatelem a prodávajícím nebo poskytovatelem služby.

Charakteristiky spotřebitelského arbitrážního systému jsou:

 • RYCHLOST, protože se zpracovává v krátkém čase, maximálně do 6 měsíců od formalizace Rozhodčí smlouvy.
 • ÚČINNOST, protože se řeší prostřednictvím rozhodnutí nebo usnesení, aniž by bylo nutné použít běžné soudní řízení.
 • EKONOMIKA, protože je pro účastníky bezplatná a musí se pouze platit za důkazy v určitých případech.
 • DOBROVOLNOST, protože obě strany se k němu dobrovolně připojují, aby jím byly vázány.
 • VYMAHATELNOST, protože rozhodčí nálezy - usnesení jsou vymahatelné.